به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، در این همایش سراسری که با رویکرد جهش تولید و با هدف قدردانی از مدیران واحدهای پاسخگو و مشتری‌مدار در جمع صاحبان صنایع و مسئولان عالی رتبه کشور و معتبرترین بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی کشور برگزار شد، با اهدای لوح زرین سپاس از خدمات بیمه سینا در حوزه مشتری‌مداری، تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، لوح زرین رضایتمندی مشتری، به دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا اعطا شد که مدیر ارتباط با مشتریان بیمه سینا، به نمایندگی، آن را دریافت کرد.

بر اساس ارزیابی دبیرخانه همایش، شرکت بیمه سینا با توجه به دارا بودن شاخص‌های پاسخگویی، مشتری‌مداری و ارائه خدمات به مشتریان، شایسته‌ی دریافت لوح زرین رضایت‌مندی مشتری شد.

این گزارش می‌افزاید، در این همایش دکتر پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر میرمحمدصادقی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و دکتر فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس به بیان دیدگاه‌های خود با رویکرد رضایت‌مندی مشتری پرداختند.