به گزارش روزگار پرس و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی ، دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تقدیر از برترین‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه ، از مدیرعامل و مجموعه بانک کشاورزی به عنوان یکی از سه بانک برتر در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی کشور قدردانی کرد.

منابع مالی تبصره ۱۸ قانون بودجه ، به منظور حمایت از تولید ، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری ، ارتقای بهره وری ، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود ، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید در نظر گرفته شده است.

مطابق قانون بودجه ، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن به میزان دو برابر منابع دولتی از بانک ها برای پیشرفت طرح‌های تولیدی با اولویت دانش بنیان و پیشران استان ها تامین میشود .

بانک کشاورزی با ایفای تعهدات خود در سال‌های ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در جمع سه بانک برتر در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی کشور قرار گرفته است.