مجتبی تابش/ فرهنگ کلمه ای با ساختاری به قدمت تاریخ است که دربستر زمان شکل می گیرد.

درکتاب فرهنگ فارسی معین از دو واژه ی “فر” و ” هنگ” به معنی : تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم از آن یاد می شود. همچنین در دیگر لغت نامه ها تعابیر و معانی گوناگونی برای آن تعریف شده است.

معروفترین تعبیر از فرهنگ را ادوارد تایلر جامعه شناس بیان می کند: فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در بر گیرنده ی دانستنیها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین،عادات و هرگونه توانایی دیگری است که بوسیله ی انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است.

اکنون درکشور ما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولیان اصلی فرهنگ میدانند. آموزش و پرورش در مسیر تخصصی آموزش پایه و تا سنین خاصی نقش خود را ایفا می کند، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای تابعه به عنوان متولیان فرهنگ ، هنر و رسانه نقش کلیدی و تاثیرگذاری بر فرهنگ اجتماعی و مذهبی را در لایه های مختلف اجتماع بر عهده دارند. نقشی که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت، چرا که فرهنگ به عنوان مکمل تمام جریانهای اجتماعی،اقتصادی و سیاسی تعریف شده است. بدین سبب اگر فرهنگ هر جامعه ای تضعیف شود، آموزش، دین و سیاست و اقتصاد آن جامعه نیز به موازات آن مورد تضعیف قرار خواهد گرفت .

با این پیش زمینه و درجهت یادآوری نقش و و تاثیر فرهنگ بر سیاست،دین و اقتصاد با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و با بررسی سخنرانی های انجام گرفته توسط کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک سوال اساسی پیش می آید.اینکه، چرا از فرهنگ و خادمان فرهنگ سخنی به میان نیامده است؟به نظر یا نامزدهای انتخاباتی به نقش مقوله ی فرهنگ در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اطلاع چندانی ندارند یا برایشان چندان اهمیتی نداشته که دربرنامه هایشان به آن بپردازند.ساختاری که فرهنگ آن نادیده گرفته شود، بعید است مشکلات اقتصادی و سیاسی آن به تنهایی و بدون پشتوانه فرهنگ رو به بهبودی برود.

وقتی نام فرهنگ به میان می آید نمی شود از لایه های که حافظ منافع فرهنگ هستند و جامعه را در مسیر خود با زیبایی به پیش می برند نامی به میان نیاورد از اصحاب رسانه گرفته تا هنرمندان از حافظان و متولیان قرآن و عترت گرفته تا پاسداران فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی از نویسندگان و شاعران تا فعالان چاپ و نشر و کارکنان و خادمان فرهنگ .

نامزدهای محترم دیدگاه خود را نسبت به اطلاع از میزان معیشت متولیان فرهنگ و رسانه وهمچنین برنامه های خود را برای اصلاح آن کم کاری های پیشین بیان کنند .

باشد که در کنار مشارکت مردم فهیم ایران اسلامی و با همراهی متولیان و اصحاب فرهنگ ، هنر و رسانه در یازدهم اسفند با مشارکت حداکثری خود تاریخ و اثری ماندگار ترسیم شود.