سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: تامین و تدارک کود یارانه‌ای توسط دولت انجام شده، اما توزیع آن در استان توسط ۵۸ کارگزاری بخش خصوصی انجام می‌شود.

سیامک بیگی افزود: کود یارانه‌ای باید توسط یک ساختار دولتی مدیریت شود و این کالاها را نمی‌توان در اختیار مجموعه‌ای غیردولتی قرار داد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام درباره توزیع کود یارانه‌ای اظهار داشت: تامین، تدارک و تعدیل قیمت کود یارانه‌ای باید توسط دولت انجام شود، اما توزیع آن صددرصد توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت در توزیع آن نقشی ندارد، دولت برنامه توزیع را به استان‌ها ابلاغ می‌کند و از طریق شبکه‌های بخش خصوصی توزیع می‌شود.

سیامک بیگی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع ۳ هزار و ۱۸۸ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی بین کشاورزان سطح استان توزیع شده که از این میزان ۵۷۰ تن مربوط به شهرستان سرابله است.

وی با بیان اینکه توزیع کود از طریق کارگزاران انجام می شود، افزود: در حال حاضر ۵۸ کارگزار مسئول توزیع کود بین کشاورزان سطح استان هستند.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان در جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها به کارگزاران توصیه های در خصوص نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان , ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای، در سیستم هوشمند , نظارت برقیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها نمودند.

وی با بیان اینکه کود سهمیه دره شهر استان ایلام تامین شد تصریح کرد: در این راستا ۳۵۷ تن کودشیمیایی اوره بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.