مشهد پایگاه خبری روزگار-نخستین المپیاد ورزشی کشوری وکلاء،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه باحضور وزیر ومدیران ومعاونین ورزشی ،ورزشکاران وکیل ازسراسر کشور درقالب پنج رشته ورزشی دارت ،شطرنج ،فوتسال ،والیبال وپینگ پنگ درمشهد به کارخود پایان داد.

وزیر ورزش وجوانان دراین مراسم گفت : ورزشکاران وکلاء وکارشناسان رسمی ومشاورین زحمتکش کشورمان خدوم واثرگذار در قوه قضاییه برای مردم جامعه هستند که می توانند درفرصت اندک وارزشمند مشکلات را حل وفصل کنند واین امرباعث افتخار وخرسندی ما است.

سید احمد سجادی باتوجه به اینکه اولین امپیاد ورزشی دراین امر توجه شده رامهم دانست وافزود: ما برای اولین ها خیلی ارزش قائل هستیم ونام زیبای المپیاد ،زیبنده وکیل درکشور است ،این درحالی است که برای وکلاء جامعه چراغی همیشه روشن آرزومندم وپرچمی همیشه برافراشته باشد تاهمه ساله آنها  رو به رشد بروند

وی خاطرنشان کرد: خوشحالم که چراغ دیگری درورزش کشور روشن شده همچنین ما وظیفه همکاری ودرک بیشتر وتلاش برای مستدام بودن امر ورزش در وکلاءراخواهیم داشت.

درادامه رییس کانون وکلاء،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه  نیز گفت: باتوجه به اینکه دراختتامیه المپیادبزرگ ورزشی میزبان عالی ترین مقام کشورهستیم وجو نشاط وشادابی  را درمیان زحمتکشان جامعه ایرانی برقرارکردیم مهمترین اتفاق بوده است

حسن عبلیان پور ادامه داد: دربعضی رشته ها  ازجمله فوتسال قابلیت این رادارد حتما وجود داشته باشد وشرکت کنند ویک تیم فوتسال بااین توانمندی ها ایجادودرکشور باشدتا درسطح بالایی همچون این مسابقات ادامه میداوند وافتخار بیافریند

هادی زاده هم دراین مراسم گفت: این المپیاد بزرگ با حضور ۶۰۰ ورزشکارو ۵۵ تیم اعم ازانفرادی وتیمی ازسنین ۲۴ تا ۶۲ سال باهدف ایجادانگیزه و تنوع وشور ونشاط درامرخطیر وکلاء همیشه برگزارشود وپایبند باشد

وی اظهارکرد: ماهمه یک خانواده ایم ویک خانواده هم خواهیم ماند وباعث افتخار درجهان هستیم.

گفتنی است : در بخش بانوان در رشته والیبال به ترتیب تیم های اصفهان؛خراسان رضوی و گلستان اول تا سوم شدند.در رشته تنیس روی میز اصفهان اول شد و تیم های البرز و خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.در رشته شطرنج تیمی اصفهان اول شد.تیم های تهران و مازندران به ترتیب دوم وسوم شدند و در رشته دارت اصفهان به مقام اول دست یافت و تیم اصفهان و تهران به ترتیب رتبه های دوم وسوم را به دست آوردند.

در بخش آقایان در رشته فوتسال گیلان قهرمان شد.تیم های خراسان رضوی و همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.در رشته والیبال خراسان رضوی به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های قزوین و مازندران به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردن د.در شطرنج تیمی گیلان اول شد.تیم های هرمزگان و فارس به ترتیب دوم و سوم شدند.در رشته دارت کرمان به مقام نخست دست یافت و تیم های مازندران و هرمزگان رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.و در نهایت در رشته تنیس روی میز گلستان اول شد.و تیم های قزوین و تهران رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.