مشهد پایگاه خبری روزگار-جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان مشهد و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد با حضور احمد بازوبندی، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان مشهد؛ محمدرضا بدیع زادگان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در ابتدا احمد بازوبندی، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان مشهد با بیان اینکه یکی از اهداف انجمن کتابخانه های عمومی تسهیلگری در دسترسی مردم به کتاب است، گفت: برای عملکرد موثرتر و مفیدتر در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیاز است که ابتدا زمینه دسترسی آسان به کتاب را برای مردم فراهم سازیم.
وی تصریح کرد: وجود کتابخانه های سیار در سطح شهرستان مشهد و ارائه خدمات کتابخانه ای به مجموع ۱۰ روستای دورافتاده و کم برخوردار حرکتی موفق در مسیر ارائه خدمات کتابخانه ای و تسهیلگری در این امر بوده است اما ما باید تلاش کنیم که با تعامل و همکاری سایر دستگاه های اجرایی از ظرفیتهای مناسب در این خصوص استفاده کنیم.

بازوبندی با اشاره به ظرفیت پارک ها و فضاهای سبز شهرستان مشهد خواستار پیگیری احداث کتابخانه در این فضاها با مساعدت و همکاری شهرداری مشهد شد.
وی یکی از عوامل موثر در تسهیلگری حوزه کتاب و کتابخوانی را تامین منابع دانست و افزود: درسال ۱۴۰۰ ، پویش «کتاب خواندنی است نه تزئینی» با هدف اهدای کتابهای خوانده شده و بلااستفاده در اتاق مدیران با محوریت تامین منابع کتابخانه های روستایی، دورافتاده و کم برخوردار برگزار شد. نیاز است که همه مدیران دستگاه های اجرایی با همراهی و مساعدت بیشتر در کنار مجموعه کتابخانه های عمومی در راستای اجرای موثرتر این طرح اقدام نمایند.

در ادامه محمدرضا بدیع زادگان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد با بیان اینکه در حال حاضر دو نوع کتابخانه عمومی و مشارکتی تحت نظر نهاد کتابخانه های عمومی در حال فعالیت هستند، گفت: در چند سال اخیر با مدیریت جهادی مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی اتفاقات خجسته ای در حوزه کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد افتاده است که از جمله آنها می توان به افتتاح ۱۲ باب کتابخانه عمومی اشاره کرد.
وی با اشاره به نسبت جمعیت مشهد به فضاهای کتابخانه ای، اظهار داشت: با توجه به آمارگیری انجام شده در پایان سال ۱۴۰۰ به ازای هر ۱۰۰۰ نفری بالغ بر ۱۱ مترمربع فضای کتابخانه ای وجود دارد که در مقایسه با آمار کشوری، کلان شهر مشهد از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد یکی از عوامل مهم سرعت کم در حوزه افزایش فضاهای کتابخانه ای در این شهرستان را مسئله تامین زمین عنوان کرد و افزود: برای افزایش فضاهای کتابخانه ای نیاز به همراهی و همکاری بیشتر خیرین و سایر دستگاه های اجرایی است.
وی در خصوص معیارهای احداث کتابخانه در مناطق مختلف گفت: با توجه به اینکه کتابخانه های سیار برای روستاهای با جمعیت زیر ۲۰۰۰ نفر مناسب است در حوزه احداث کتابخانه باید اولویت بر روی روستاهای با جمعیت بالا و در حوزه شهری در مناطق فاقد کتابخانه باشد.

محمدرضا بدیع زادگان در پایان تبدیل کتابخانه های فعال زیرمجموعه آستان قدس رضوی، شهرداری، کانون پرورش فکری و کانون های مساجد به کتابخانه های عمومی مشارکتی به عنوان یک عامل موثر در افزایش فضاهای کتابخانه ای در کنار تعاملات نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حوزه تامین منابع و همراهی در نحوه مدیریت کتابخانه اشاره کرد.