مشهد پایگاه خبری روزگار-معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی در حاشیه اولین اجلاس روسای جدید الانتصاب آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد گفت: عوامل اقتصادی و فرهنگی همواره از مهمترین موانع مبارزه با بی‌سوادی است، که در سال‌های پس از انقلاب همت فراوانی برای بهبود این مسئله صورت گرفته است.

مصطفی اسدی در حاشیه این اجلاس با اشاره به دستور قاطع حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در اوایل انقلاب به منظور تشکیل نهضت سواد آموزی و راه اندازی نهضتی جهادی برای ریشه کنی بی سوادی در سطح کشور، تاکید کرد: همواره در تلاشیم تا این فرمان تاریخی به بهترین شکل در سطح استان اجرایی گردد.

اسدی با اشاره به کسب رتبه های اول تا دوم در کلیه جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، علمی و پژوهشی توسط سواد آموزان استان در سطح کشور افزود : با تلاش همه جانبه و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود توفیق یافتیم شرایطی ایجاد کنیم تا درصد باسوادی استان خراسان‌رضوی همواره از میانگین کشوری و اهداف تعیین شده بالاتر باشد.

وی ادامه داد : راه یافتن ۴۱ مقاله علمی پژوهشی سواد آموزان خراسان رضوی به مرحله کشوری یکی دیگر از دستاوردهای سال‌های اخیر معاونت سوادآموزی با اتکا به پشتکار جهادی و روحیه خستگی‌ناپذیر همکاران این حوزه می باشد.

اسدی در ادامه اجلاس روسای جدیدالانتصاب آموزش و پرورش خراسان رضوی، سرلوحه قرار دادن آموزه‌های دینی برای استقرار یک مدیریت درست را ضروری دانست و تاکید کرد : نرم خویی، مشورت پذیری و توکل از بالاترین استنباط های مدیریتی است که می توان از آیات الهی برداشت کرد و از ابتدای آغاز مدیریت یک مجموعه مهم فرهنگی و تربیتی، بدان آگاهی داشت.