مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: طرح‌های غربالگری بینایی و شنوایی نوزادان و کودکان خراسان رضوی، نتایج خود را آشکار ساخته و میزان ورودی‌های کودکان در این دو بخش معلولیت را بشدت کاهش داده است.

مسعود فیروزی افزود: بر اساس اطلاعات بدست آمده از مدارس استثنایی خراسان رضوی، میزان ورودی‌های کودکان نابینا و ناشنوا در سال‌های اخیر سیر کاهشی داشته و در برخی مدارس این میزان به صفر نزدیک شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه، تأثیرات خود را در درازمدت بر جامعه نشان می‌دهد گفت: خوشحالیم که این دو طرح مهم، توانسته است ورودی‌های بهزیستی در بخش نابینایی و ناشنوایی را کاهش دهد و بار سنگین هزینه‌های معلولیت را از دوش خانواده‌ها و جامعه بردارد.

وی گفت: اگر بهزیستی چنانکه در احکام دائمی برنامه‌ی ششم توسعه آمده، در عمل هم محور سلامت اجتماعی قرار بگیرد و دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف با بهزیستی همکاری و همراهی داشته باشند می‌توانیم در مورد سایر معلولیت‌ها و همچنین در آسیب‌های اجتماعی، توفیقات عینی و ملموس داشته باشیم.

فیروزی گفت: در مواردی که بهزیستی با چالش‌های ناشی از عدم همکاری دستگاه‌ها روبرو می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری بی‌اثر یا کم‌اثر می‌گردد.

فیروزی یادآور شد: اگر واقعا درک شود که وجود یک کودک ناشنوا و نابینا در یک خانواده، چه هزینه‌های سنگینی به خانواده، دولت و کل مردم وارد می‌کند شاید نگاه‌ به بهزیستی و فعالیت‌های علمی و خیرخواهانه‌اش، تغییر کرده و همکاری‌ها افزایشی یابد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در همین زمینه افزود: ما طرح‌های زیادی را در معاونت اجتماعی و پیشگیری دنبال می‌کنیم که به جهت محدودیت اعتبارات و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها، در سطح محدود اجرا می‌شود و یا نتایج آن به عینیت نمی‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: در بخش آسیب‌های اجتماعی که امروز یکی از پرهزینه‌ترین موضوعات اجتماعی برای دولت‌ها و جوامع محسوب می‌شود بهزیستی طرح‌ها و برنامه‌های زیادی از جمله اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی و برخورد با مصادیق خشونت علیه زنان و کودکان در دست اجرا دارد و نتایج بسیار خوبی هم از این طرح‌ها گرفته است.

فیروزی گفت: بهزیستی در طول سال هزاران دختر و زن و کودک خشونت‌دیده را از خانواده‌های پرآسیب جدا کرده و آنها را تحت حمایت و پوشش خدمات توانمندسازی قرار می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: خانه‌های امن، خانه‌های بین‌راهی، مراکز توانمندسازی دختران در معرض آسیب و زنان آسیب‌دیده، خانه‌های فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست، مراکز توانمندسازی و توانبخشی بیماران روانی مزمن، مراکز مداخله در بحران، مرکز قرنطینه آسیب‌دیدگان و مراکز توانبخشی سالمندان، از جمله مراکزی هستند که در طول سال به هزاران مددجوی در معرض آسیب، آسیب‌دیده، خشونت‌دیده و آزار دیده، خدمات حمایتی، مادی، معنوی، روانی، اجتماعی و توانمندسازی ارائه می‌دهند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در ادامه یادآور شد: در زمینه اعتیاد که یک فصل جداگانه و بسیار بزرگ در آسیب‌های اجتماعی است بهزیستی خراسان رضوی هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار نفر را در کمپ‌ها، مراکز ترک اعتیاد سرپایی، مراکز توانمندسازی پس از سم‌زدایی و در خانه‌های بین‌راهی، مورد درمان و بازتوانی قرار می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: اگر معتادان به حال خود رها شوند جامعه پر از جرایم خرد خواهد شد و هزاران خانواده دچار آسیب و فروپاشی می‌گردد که آسیب‌ها و صدمات آن کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته فیروزی، برای اثربخشی برنامه‌ها و طرح‌های بهزیستی، باید سایر دستگاه‌ها همکاری مؤثر داشته باشند تا بتوانیم سلامت اجتماعی را محقق سازیم و به طرف جامعه‌ای واقعا اسلامی حرکت نماییم.