مشهد پایگاه خبری روزگار-“وقف نامه کوثر فردا” با نیت رشد جمعیت و فرزند آوری با حضور معاون فرهنگی اوقاف استان رونمایی شد.

در این مراسم جلیل پارسا، واقف این موقوفه گفت: من چند سالی در موضوع جمعیت مطالعاتی داشته و در این زمینه دغدغه دارم. مشکلات خانواده را در میانسالی دیده ام و تلاش کردم در این زمینه موثر باشم.

وی با بیان اینکه در پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب و راستای اجرای کاری مردمی و جهادی امکانی به وجود آمد که وقفی را ایجاد کنیم، تصریح کرد: قصد داشتم با این اقدام هم سرمایه ای شود برای آخرت و هم الگویی باشد برای دیگران که در موضوع جمعیت و جوانی جمعیت اقدامی موثر انجام دهند و در مجموع بتوانیم در این زمینه توفیقاتی بدست بیاوریم.

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه نهاد وقف یک نهاد پر خیر و برکت است که کمتر کسی است که از این نهاد بهره مند نشده باشد؛ گفت: با توجه به نیاز های زمان و مکان خیرین ورود می کنند و برای جامعه اسلامی و انسانی برای ایجاد وقف اقدام می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین جمال ایزدی تصریح کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی مرکزی دارد به نام دفتر مشاوره وقف و امور خیریه که خیرین را به موضوعات مورد نیاز جامعه جهت دهی می کنند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع خانواده، این موضوع مورد اقبال یکی از خیرین به نام آقای جلیل پارسا قرار گرفت و ایشان اموال خود را در این راستا وقف کردند.

معاون فرهنگی اوقاف استان گفت: عنوان این وقف “کوثر فردا” نام گرفت و به منظور تقویت نهاد خانواده، موضوع ازدواج، رشد جمعیت و فرزند آوری وقف شد که برکات زیادی برای جامعه و برای فردای جامعه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین ایزدی اظهار کرد: این موقوفه هر ماه حدود ۵۰۰ میلیون ریال عواید دارد که در راستای اجرای نیت واقف هزینه خواهد شد.