مشهد پایگاه خبری روزگار-علی بهرامی زاده در حاشیه نشست برنامه ریزی افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی بمناسبت دهه مبارک فجر افزود : این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال گذشته طی فسخ ۳۰ قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی ۱۸ هکتار آزادسازی شده بود.
رئیس مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی  هیات ادامه داد : داوری این شرکت در راستای تعیین تکلیف قراردادهای راکد و همچنین کیفی سازی قراردادهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان نسبت فسخ قرارداد و آزادسازی این اراضی اقدام کرده است.
بهرامی زاده بیان کرد: در این راستا در مدت ۱۰ ماهه امسال ۲۶۱ قرارداد به وسعت ۱۲۹ هکتار به دلیل راکد بودن اراضی و انجام هیچ نوع ساخت و ساز صنعتی در آن توسط هیات داوری شرکت شهرکهای صنعتی استان فسخ شده است.
وی اضافه کرد: از این تعداد ۱۲۴ قرارداد به وسعت ۹۰ هکتار در محاکم قضایی خراسان رضوی مطرح شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در نتیجه این اقدامات ۴۲ قرارداد به میزان ۲۵ هکتار آزادسازی شد که از این تعداد ۲۲ قرارداد با وسعت ۱۳ هکتار خلع ید شده و ۲۰ قرارداد به میزان ۱۲ هکتار ناشی از انصراف پس از فسخ قرارداد از حضور در نشستهای هیات داوری است.
کل اراضی در اختیار شرکت شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی هشت هزار و ۷۲۹ هکتار است که تاکنون پنج هزار و ۵۵۸ هکتار آن عملیاتی شده و سه هزار ۶۷۱ هکتار زمین صنعتی فراهم شده است.
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در حال حاضر دارای ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که از این تعداد ۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی دارای زمین و ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است که از این تعداد ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته واقع شده است.