مشهد پایگاه خبری روزگار-شهردار مشهد مقدس گفت: فلسفه ذاتی رسانه ها و مدیریت شهری خدمت و ارتباط با مردم است بنابراین رسانه ها اصلی ترین ساختاری هستند که می توانند در عرصه مدیریت شهری بیشترین ارتباط را با شهرداری داشته باشند .

سید عبدا… ارجائی در دیدار اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی افزود: این موضوع را می توان به دو دلیل دانست؛ اول این که رسانه ها وشهرداری، فلسفه ذاتیشان، خدمت و ارتباط با مردم است، چرا که اگر رسانه ها مخاطب نداشته باشند معنا ندارند و فلسفه وجودی شهرداری هم بدون مردم، بی معناست.

وی، گستردگی کار را وجه مشترک کار هر دو مجموعه دانست و ادامه داد: سازمانی به گستردگی شهرداری نداریم و به نوعی ابرسازمان محسوب می شود؛ حال آن که رسانه ها نیز با سرویس های متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … همه اخبار را پوشش می دهند که خود نشان از گستردگی آن دارد.

شهردار مشهد در این زمینه از رسانه ها خواست دست به دست شهرداری، کارها را پیش ببرند و خاطرنشان کرد: البته این موضوع به معنای انتقاد نکردن نیست؛ بلکه ارائه راهکار، خیلی هم مفید خواهد بود.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی هم با اشاره به پیشینه این تشکل صنفی، مورد تایید و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  گفت: خانه مطبوعات در سال ۱۳۸۰ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و به عنوان یکی از خانه های مطبوعات پیشتاز در کشور محسوب می شود.

علی پاکباز خسروشاهی، به مشکلات این مجموعه از جمله نبود مکانی مناسب برای استقرار و شکل گیری برنامه ها، نداشتن بودجه به منظور برنامه های آموزشی، صنفی، رفاهی و … اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی با وجود تعدد رسانه، هنوز موفق به برگزاری نمایشگاه مطبوعات نشده است و در حوزه رقابت رسانه ای هم فقط یک نوبت در سال ۱۳۹۵ اولین جشنواره مطبوهات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری را داشت و پس از آن، همکاران خبرنگار ما همچنان منتظر و متوقع برگزاری چنین رویدادی هستند؛ حال آن که بسیاری از استان ها آماربرگزاری جشنواره هایشان، دو رقمی شده است.

مجتبی نوریان دبیر خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی نیز به پیشنهاد طرحی برای ایجاد مجتمع رسانه ای از سالیان قبل اشاره کرد و گفت: برخی از استان ها توانستند این کار را انجام دهند؛ اما در استان ما با وجود ایده پردازی آن و نیز به عنوان یکی از قطب های رسانه ای کشور، چنین امکان و فرصتی فراهم نشد و مدیران رسانه ها پراکنده و با سختی فعالیت می کنند.

محمد جواد رنجبر دیگر عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی هم، با اشاره به خلا جشنواره تخصصی مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان، برگزاری این جشنواره را به عنوان فرصتی برای رقابت خبرنگاران و رسانه ها یادآور شد و گفت: خراسان رضوی با وجود همه ویژگی ها از جمله رسانه های برتر مجازی کشور، روزنامه های سراسری و همچنین رسانه های متعدد و خبرنگاران حرفه ای، متاسفانه نتوانسته است به این انتظار دیرینه آنان به دلیل مشکلات بودجه ای، پاسخ دهد.

بر اساس این گزارش، اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی با بیان مشکلات و چالش های پیش رو خواستار کمک شهرداری در اختصاص مجموعه ای به خانه مطبوعات و دیگر رسانه های فعال استان، مساعدت در برگزاری جشنواره مطبوعات و رسانه های استان، حمایت از این تشکل صنفی برای تامین مسکن خبرنگاران شدند.