به گزارش خبرنگار روزگار پرس در قم، سرکار خانم حاصلیان مادر شهید علی جاوید، همسر آقای حاج یونس جاوید به فرزند شهیدش پیوست و آسمانی شد.