مشهد پایگاه خبری روزگار-نخبگان قرآنی خراسان رضوی موفق شدند ۳ مقام برتر چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را کسب کردند.

نخبگان قرآنی خراسان رضوی موفق شدند ۳ مقام برتر چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را کسب کردند.

در این میان بانوان قرآنی استان با درخشش خود ۲ عنوان برتر و آقایان با یک عنوان برتر را بدست آوردند.

هاشم وحیدیان رتبه اول در رشته تفسیر عمومی قرآن کریم و رؤیا فضایلی رتبه دوم در رشته حفظ کل قرآن کریم در بخش بانوان را کسب کردند.

همچنین مریم میرزایی پور مقام چهارم این مسابقات را در رشته قرائت تحقیق بانوان را از آن خود کرد.

گفتنی است مرحله نهایی این مسابقات از ۲۹ آذر لغایت ۳ دی ماه در تالار اندیشه حوزه هنری در تهران برگزار شد.