مشهد پایگاه خبری روزگار-همزمان با برگزاری پویش مردمی نهال کاری و بذرکاری، تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران و هیأت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان به امضا رسید.
حمیدرضا شرفخانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران با اعلام این خبر افزود؛ با امضا این تفاهم نامه از این پس هم‌نوردان هیأت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان چناران بعنوان همیار این اداره در برنامه های ورزشی خود علاوه بر پایش و نظارت بر عرصه های ملی و مرتعی و گزارش مستمر از هرگونه بهره برداری های غیرمجاز و تخلفات، با تامین بذور مرتعی توسط اداره منابع طبیعی، مناطق فرسایش یافته بر اثر شدت چرا و تخریب را احیا و بازسازی می نمایند.
وی افزود: در بخش دیگری از این تفاهم نامه مشارکت کوهنوردان این هیات در امر اطفا حریق های احتمالی مورد توافق طرفین قرار گرفته است، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران نیز در زمینه مسائل آموزشی، کارگاه های توانمندسازی ، آشنایی با قوانین و مقررات و حمایت از همیاران کوهنورد و تامین بذور مرتعی جهت کاشت در برنامه های صعودهای ورزشی تعهداتی را پذیرفته است