مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به برخی چالش های ویژه وقف؛ گفت: ضروری است که حوزه علمیه پژوهشی در موضوعات و چالش های ویژه وقف داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد احمدزاده در برنامه گرامی داشت هفته پژوهش در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد بیان کرد: مدرسه علمیه عالی نواب از پیشتازان حوزه پژوهش در حوزه علمیه خراسان است و سوابق ارزشمندی در این حوزه وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه همه مدارس علمیه وقف هستند اما این مدرسه به طور ویژه علقه به وقف دارد؛ گفت: علت آن هم به این دلیل است که پشتوانه فعالیت های این مدرسه وقف است و تقریبا سه مدرسه این ویژگی را دارند.

وی با تاکید بر اینکه مدرسه علمیه عالی نواب در حوزه پژوهش نیم نگاهی به موضوعات و چالش های ویژه وقف داشته باشند؛ افزود: اگر امروز در تنازعات بین وقف و منابع طبیعی چالش های جدی مطرح می شود انتظار می رود افرادی که در این حوزه پژوهش می کند پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه کار علمی اثرگذار است؛ اظهار کرد: در خصوص مالیات موقوفات به دولت در سالهای گذشته، گزارشی از مجموع قوانین دوره های مختلف تاریخی را تحلیل و به اداره مالیات دادیم و این منجر به ایجاد ماده قانونی در قانون مالیاتی کشور شود که سایه جریمه صدها میلیاردی را از موقوفه ها رفع کرد و موجب اصلاح قانون مالیاتی در سال ۹۳ شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: در خصوص حق کسب و پیشه، تنازعات بین وقف و منابع طببعی و موارد دیگر باید پژوهش صورت گیرد و محافل علمی به این موضوعات بپردازند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: اداره کل اوقاف استان حدود ۴۰ موضوع را به عنوان موضوعات پژوهشی انتخاب کرده است و از حوزه علمیه می خواهد با توجه به حساسیت وقف در این موضوعات ورود کند، موضوع موقوف علیهم را ببینید و مسائل مختلف را تحلیل کند و پژوهش هایی را ارائه دهد.