مشهد پایگاه خبری روزگار-سومین کارگاه آموزشی ترویجی اطفاء حریق در شهرستان قوچان برگزار شد.
امیر زمانی مقدم رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قوچان با اعلام این خبر گفت: یکی از راههای ارتقاء سطح حفاظت و حراست از عرصه های منابع طبیعی ، آموزش جوامع محلی و افزایش آگاهی بخشی به مردم ساکن در محل می باشد.
وی افزود: بر اساس بررسی های بعمل آمده اکثر آتش سوزی ها در مراتع و جنگلها ناشی از عدم اشنایی و آگاهی عوامل انسانی می باشد و بهترین روش پیشگیری از وقوع حریق برگزاری کارگاههای آموزشی ترویجی است.
زمانی مقدم ادامه داد در این کارگاه آموزشی که در روستای آب جهان برگزار شد ۲۵ نفر فراگیر شرکت کردند و با شیوه های مختلف خاموش کردن آتش و نحوه استفاده از ابزارها و تجهیزات اطفاء حریق و پیشگیری از آتش سوزی آشنا شدند.
اضافه می نماید روستای آب جهان دارای طرح ها مرتعداری بوده که ۷۲ بهره بردار دارد و با داشتن بیش از ۳ هزار رأس دام از راه دامداری امرار معاش می نمایند.