امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در نشست هم اندیشی با اعضا هیات رئیسه دانشگاه فنی حرفه ای استان گلستان بیان کرد:واحدهای تولیدی صرفا به مدرک دانشگاهی نیاز ندارند مهم کار عملیاتی و تخصص افراد است.

وی در ادامه گفت:علم آموزی باید به صورت تخصصی باشد. یوسفی اظهار داشت:جامعه دچار بحران نیروی فنی و متخصص است که این مورد یک چالش اساسی برای واحدهای تولیدی به شمار می رود. وی افزود:واحدهای تولیدی با توجه به واحدهای فنی نیاز به نیروهای متخصص با مهارت کافی دارند که این موضوع تبدیل به یک معضل شده است. یوسفی گفت:اتاق این آمادگی را دارد از نیروها و دانش آموختگان ماهر دانشگاه فنی و حرفه ای حمایت و با توجه به تخصص آنها بستر اشتغال را برای فراهم کند. رئیس اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد:اتاق بازرگانی گرگان می تواند هماهنگی لازم را انجام دهد تا نیروها و دانش آموختگان فنی از واحدهای تولیدی به صورت میدانی بازدید کنند و به تجربه آنها اضافه شود.