رئیس اداره منابع آب شهرستان های کردکوی،  بندرگز و ترکمن از توقیف یک دستگاه حفاری تراکتوری غیر مجاز در یکی از روستاهای تابعه شهرستان کردکوی با حضور بموقع نیروهای گشت و بازرسی ، دستور دادستان و همکاری نیروی انتظامی این شهرستان و انتقال آن به پارکینگ شرکت آب منطقه‌ای خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، دکتر محسن برزعلی اظهار کرد: در راستای مبارزه با آبخوان خواری ، باهمکاری و هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی و حضور به موقع نیروهای گشت و بازرسی این اداره، نسبت به توقیف این دستگاه اقدام گردید.
وی افزود: حفر غیر مجاز چاه یکی از عوامل اصلی در افت منابع آب زیرزمینی و اختلال در ارزیابی مصارف و منابع آب زیرزمینی است.
وی از کلیه بهره برداران آب های زیرزمینی در سطح شهرستان خواست تا در حفاظت از منابع ارزشمند آبهای زیرزمینی با خودداری از اضافه برداشت و حفر چاه های غیر مجاز به یاری خادمان صنعت آب بیایند