اداره حراست مخابرات منطقه گلستان بعنوان حراست برتر در بین دستگاههای اجرایی استان برگزیده شد .

در جلسه ای که  با حضور قائم مقام اداره کل اطلاعات، مدیر کل حراست ادارات ، استاندار و مدیران حراست دستگاه های اجرایی استان برگزار شد حراست مخابرات به عنوان حراست برتر معرفی و تجلیل شد .

مهندس حمید رضا مسلمی با اعلام این خبر افزود :مطابق ارزیابی های صورت گرفته از عملکرد ادارات حراست سازمانها و دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲،  حراست مخابرات منطقه گلستان، به عنوان حراست برتر معرفی و با اهداء لوح مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت .

وی گفت : این موفقیت حاصل تلاش تمامی  همکاران حراست مخابرات  منطقه گلستان است که ما را در نیل به اهداف حوزه های حراستی یاری نمودندو شایسته قدردانی می باشد .

رئیس اداره حراست مخابرات منطقه گلستان ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه های مستمر و موثر و فعالیتهای خالصانه و دلسوزانه پرسنل حراست ، اهداف مدنظر در حفاظت و حراست از اموال مخابرات همچنین اجرای احسن فرآیندهای مخابراتی در راستای خدمتگزاری به مردم استان محقق و موجبات رضایتمندی مشتریان فراهم شود .