هر مدرسه یک نهالستان با مشارکت دانش آموزان در کلاله در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار شد.

هر مدرسه یک نهالستان با مشارکت دانش آموزان آموزشگاه دخترانه محدثه و با حضور کارشناسان منابع طبیعی کلاله کارگاه آموزشی کاشت بذر و نگهداری نهال در قالب طرح هر مدرسه یک نهالستان برگزار شد.

نسخه چاپی

ارسال به دوست