معاون محیط زیست و خدمات شهری گفت: بازارچه بانوان سرپرست خانوار از ۵ اسفند راه اندازی می شود.

احمد با اعلام این خبر اظهار داشت : با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و در جهت حمایت از مشاغل خانگی و ساماندهی دستفروشان با حمایت شهرداری گرگان بازارچه نوروزی زنان سرپرست خانوار از شنبه ۵ اسفند در طبقه همکف پارکینگ عدالت ۱۷ شروع به کار خواهد نمود.

سالاری افزود: این بازارچه ویژه عرضه کنندگان مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار می باشد که از ۵ اسفند تا پایان سال فعال خواهد بود.

وی ادامه داد: این بازارچه با پیگیری روابط عمومی شهرداری مرکز و معاونت محیط زیست و خدمات شهری راه اندازی می شود .