مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان از آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک اول پروژه ۸۸۸ واحدی طرح نهضت ملی مسکن آسایش شهر گرگان خبر داد و ابراز داشت: در فونداسیون بلوک اول این پروژه ۲۱۶۰ بتن با عیار ۴۰۰ بتن ریزی خواهد شد.

مهندس حسینی افزود: عملیات بتن ریزی بلوکهای اول و دوم این پروژه بصورت پیوسته انجام خواهد شد و آرماتوربندی بلوکهای سوم و چهارم این پروژه نیز با خرید ۶۰۰ تن انواع میله گرد و تخلیه آن در کارگاه پروژه در حال انجام است

پروژه ۸۸۸ واحدی طرح نهضت ملی مسکن آسایش شهر گرگان در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار که توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تامین شده در ۱۷ بلوک ۶ و ۷ طبقه روی پیلوت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان در حال احداث است.