مهلت ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، به دلیل درخواست متقاضیان مهلت ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۴ اسفندماه تمدید شد.
بر این اساس ، دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین‌المللی می توانند در مهلت مقرر جهت مشاهده و مطالعه آیین نامه و شیوه نامه اجرایی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سالجاری به پرتال اطلاع رسانی جشنواره به آدرس https://portal.saorg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.