بازدید مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی از زیر ساخت های اسکله تفریحی بندرگز و بندرترکمن

نوراله عباسی، مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی به اتفاق محمد میرنژاد، مسئول امور دریایی بنادر استان گلستان از ایمن سازی اسکله های تفریحی بندرگز و بندرترکمن برای سفرهای دریایی در ایام نوروز ۱۴۰۳ بازدید بعمل آورد.