دو سایت جدید همراه اول در شهرستان رامیان راه اندازی شد . به گزارش پایگاه خبری روزگار پرس به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، مهندس مهدی یزدانی از نصب وراه اندازی سایت های فرمانداری و پارک بوستان در شهرستان رامیان خبرداد وگفت :این اقدام به منظور افزایش محدوده پوشش آنتن‌دهی و ایجاد امکان نصب و راه‌اندازی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی صورت گرفته است . وی افزود : هدف از انجام این پروژه ها تحت پوشش قرار گرفتن نقاط بیشتر و بهره مند ی مرد م این مناطق از ارتباطات با کیفیت همراه اول می باشد .گفتنی است؛این سایت ها باتلاش کارشناسان متخصص حوزه ارتباطات سیار و همکاران شهرستان رامیان آماده بهره برداری شده است .