درویش علی حسن زاده در نشست همفکری اعضای انجمن خدمات فنی مهندسی استان گلستان با مسئولین اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان که در محل سالن جلسات اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان برگزار گردید ، با اشاره به نقش و جایگاه واحد‌های خدمات فنی مهندسی در مشاوره و هدایت صنعتگران ، گفت : بیش از ۱۲۰۰ جواز تاسیس صنعتی معتبر در استان گلستان وجود دارد و واحد‌های خدمات فنی مهندسی باید به آنها خدمات فنی و مهندسی لازم از قبیل تجهیزات و امکانات و هزینه‌های مورد نیاز احداث و ایجاد واحدها را ارائه نمایند . وی گفت : انتظار ما از شرکت های خدمات فنی و مهندسی این است که برای رفع چالش های موجود و حفظ و مدیریت منابع دولت به کمک ما بیایند تا از اتلاف منابع جلوگیری و سرمایه گذاری ها بدرستی هدایت شوند . حسن زاده افزود : اگر ما بدانیم که پشت طرح های صنعتی یک استدلال قوی وجود دارد خیالمان راحت می شود و منابع و امکانات به سمت سرمایه گذاران واقعی و توجیه دار هدایت خواهد شد . به گفته وی ، امروز اگر تولید صادرات محور نباشد محکوم به نابودی است و رقابت پذیری محصول چه در داخل و چه در خارج از کشور نیز بسیار با اهمیت است و واحد‌های فنی مهندسی باید این افق را به سرمایه گذاران بدهند .وی همچنین گفت : با توجه به محدودیت های موجود در تامین آب ، برق و گاز و محدودیت های زیست محیطی در استان لازم است سرمایه گذاران به سمت ایجاد صنایعی که انرژی بری کمتری دارند و آلودگی کمتری ایجاد می نمایند نظیر تجهیزات پزشکی ، داروسازی و صنایع خلاق هدایت شوند .