مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از آغاز عملیات اجرایی احداث پروژه ۸۸۸ واحدی آسایش گرگان در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. سید محمد حسینی  اظهار کرد: احداث پروژه ۸۸۸ واحدی طرح نهضت ملی مسکن «آسایش گرگان» آغاز شد. وی با اشاره به اینکه این پروژه در زمینی به مساحت بیش از ۱۳ هزار هکتار اجرایی می‌شود، افزود: زمین این پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی گلستان به بنیاد مسکن استان واگذار شده است. مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از تخلیه اولین محموله قالب تونلی در پروژه آسایش و آغاز عملیات اجرایی اسکلت این پروژه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانبندی اجرای کار به صورت فاز به فاز در حال انجام است و اکنون عملیات ۵۱۲ واحد و هفت بلوک آغاز شده است. وی با بیان اینکه بنیاد بتن ایران به عنوان مجری اسکلت پروژه آسایش انتخاب شده است، اظهار کرد: تسریع در اجرای عملیات ساختمانی و کاهش قیمت تمام شده دو مزیت اصلی استفاده از قالب تونلی در بحث اجرای اسکلت پروژه‌ها است.