دکتر غلامعلی شهمرادی به همراه مدیران حوزه ICT از خانواده شهید نبوی از شهدای پنجم اذر گرگان دیدار وگفتگو کرد . در این دیدار دکتر غلامعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن تحسین از دلاوریهای مردم گرگان یاد وخاطره شهدای ۵ اذر را گرامی دانست وی با مهم بر شمردن تکریم خانواده شهداء ، دلجویی و دیدار و گفتگو با خانواده معزز شهداء را ارزشمند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان گرانقدر را موجب تحکیم پایه های انقلاب اسلامی ایران دانست.