بمناسبت هفته بسیج و در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه راه به اجرا در آمد. سرهنگ محمود شهرکی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اشاره کرد در راستای تحقق برنامه مداخله ای کاهش تصادفات جاده ای در آبانماه سال جاری تعداد ۲۸ فقره آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه راه با حضور کارشناسان این پلیس برگزار شده است
رئیس پلیس راه استان ادامه داد در این طرح اولویت با مدارس حاشیه راه میباشد و دانش آموزان در خصوص رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و انتقال تجربیات به والدین خود در قالب طرح همیاران پلیس مورد آموزش قرار می‌گیرند.