مدیر تحقیق و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: مطالعات نشان می‌دهد واکسن‌های تقویت شده علیه امیکرون مزیتی معنی دار بر واکسن‌های موجود ندارند.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار،دکتر سید رضا بنی هاشمی گفت: تمام واکسن‌های موجود در جهان از جمله واکسن رازی کوو پارس در مقابل سویه امیکرون اثربخشی کمتری نسبت به واریانت آلفا و دلتا دارند،  این کاهش اثر بخشی به اندازه‌ای معنی دار نیست که لازم باشد آنتی ژن موجود در واکسن رازی کووپارس را به سویه دلتا یا امیکرون تغییر دهیم.

او گفت: اثربخشی واکسن‌های ارتقاء یافته با این سویه ها، در حیوانات آزمایشگاهی نشان داد، اختلاف معناداری با واکسن‌های فعلی ندارند.

دکتر هاشمی گفت: مطالعات دیگر نیز حاکی از آن است که واکسن علیه امیکرون نمی‌تواند اثربخشی مناسبی بر روی سویه دلتا یا دیگر سویه‌ها بگذارد.

او گفت: در این مقاله با عنوان واکسن‌های هدفمند امیکرون در آزمایش‌های اولیه بهتر از واکسن‌های اصلی نیستند اشاره شده که مجموعه‌ای از مطالعات اولیه حیوانی نشان می‌دهد، تقویت کننده‌های اختصاصی Omicron هیچ مزیتی نسبت به دوز سوم واکسن‌های فعلی ندارند.

مدیر تحقیق و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: براساس این مقاله، یکی از این مطالعات نشان داد که هم واکسن اصلی وهم تزریق به روز شده باعث افزایش سطح سلول‌های B حافظه می‌شوند که مسئول تولید آنتی بادی‌ها برای دفع ویروس هستند.

او می گوید: همچنین با استناد به این مقاله، یک مطالعه روی موش‌ها حاکی از آن است که دادن یک تقویت‌کننده منطبق با Omicron پس از دو دوز واکسن مبتنی بر mRNA هیچ فایده‌ای بیشتر از یک تقویت‌کننده استاندارد ندارد.

به گفته مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی، این موسسه در حال حاضر مطالعات فشرده‌ای را بر روی افزایش اثربخشی واکسن رازی کوو پارس بر علیه سویه امیکرون انجام می‌دهد.