مدیرکل هواشناسی البرز گفت: آسمان فردای البرز ابری همراه با بارش باران خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، بهاروند گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی ازآسمانی ابری و  بارش خفیف و پراکنده برف و باران برای فردای البرز است.

فردا شاهد مه رقیق  در البرز خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی البرز افزود: کمینه دمای هوای فردای استان البرز منفی یک درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن، ده درجه است.

کمینه دمای هوای امروز، صفر درجه سانتی گراد بود.