سخنگوی ستاد مقابله با کرونای البرز گفت: والدین سریعا نسبت به واکسیناسیون فرزندان ۵ تا ۱۲ ساله خود اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، مهرداد بابایی گفت: تمام کودکان سنین ۵ تا ۱۲ سال از امروز می‌توانند جهت واکسیناسیون علیه کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونای البرز کودکان کمتر از ۱۲ سال که هنوز در جریان دریافت اولین دز واکسن هستند ایمنی کافی در برابر کووید ندارند؛ بر همین اساس رعایت موارد بهداشتی و به ویژه استفاده از ماسک در این گروه سنی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.

بیست درصد از جمعیت سنی دوازده به بالای البرز، دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.