استاندار البرز گفت: بستر لازم برای توسعه کشت گلخانه‌ای در البرز فراهم است.

 

به گزارش روزگار، مجتبی عبداللهی گفت: بستر لازم برای توسعه کشت گلخانه‌ای در البرز فراهم است و اکنون باید سرمایه گذاران بخش کشاورزی به سمت و سوی کشت مکانیزه و گلخانه‌ای بروند تا از این طریق مصرف آب را مدیریت کنند.

استاندار البرز گفت: این استان در تولید محصولات باغی، سبزی و صیفی جات، گلخانه‌ای و… دارای رتبه‌های برتر کشور است.

او گفت: باید اراضی کشاورزی استان حفظ شود و برای توسعه آن برنامه ریزی شود و به هیچ عنوان در این زمینه تغییر کاربری انجام نشود.

به گفته عبداللهی، ایجاد تصفیه خانه‌های محلی نیز می‌تواند بخش زیادی از مصرف آب کشاورزی استان را تامین کند.

از ابتدای سال تا کنون ۱۰ هکتار از سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای باز هم تبدیل به محیط بسته شده و پروانه گرفته است.

او گفت: برای افزایش حق آبه استان وارد عمل شده ایم، ولی برای مصارف کشاورزی تخصیص پساب بسیار کارگشا خواهد بود.

استاندار البرز گفت: ضرورت دارد کشت گلخانه‌ای استان حمایت شود و برای توسعه آن نیز برنامه ریزی و اجرایی شود.

او گفت: از سرمایه گذاران بخش کشاورزی در استان حمایت می‌کنیم و در این راستا تسهیلات لازم را فراهم خواهیم کرد.

تا سال گذشته البرز حدود ۳۲۴ هکتار سطح زیر کشت گلخانه‌ داشت که شامل سطح توسعه یعنی صدور پروانه و بهره برداری بوده است.