رئیس ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی البرز گفت: این سازمان هزینه‌های عینک و دندان مصنوعی را پرداخت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری روزگار پورتقی گفت: تامین اجتماعی مشکلی از بابت پرداخت هزینه های عینک و دندان مصنوعی ندارد.

رئیس ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی البرز گفت: بیمه شدگان می توانند برای دریافقت هزینه از طریق سامانه تامین اجتماعی ثبت نام و در خواست خود را ثبت کنند.

او گفت: اگر افراد توانایی مراجعه به سایت را ندارند، به کارپردازهای تامین اجتماعی مراجعه کنند.

هزینه ها حداکثر تا یک ماه بعد از ثبت درخواست پرداخت می شود.

سوبسید کفش طبی هرسال یک بار پرداخت خواهد شد.

به گفته پورتقی، بعضی درپوشش لباس کارگری برای بیمه کارگری اقدام می کنند درحالی که خارج از تامین اجتماعی با کراوات و در شغل دیگری دیده می شوند، ما ابتدای امر تعهد می گیریم که اگر خلاف آن ثابت شود، بیمه را قطع خواهیم کرد.

او گفت: اگر بیمه بیکاری منجر به بازنشستگی شود در مستمری بازنشستگی تاثیر دارد اما اگر قبل از آن باشد، هیچ تاثیری ندارد.

لایحه افزایش سن بازنشستگی هنوز تصویب نشده است که براساس آن پیشنهاد شده دوسال به سن بازنشستگی اضافه شود؛ این مسئله سن بازنشستگی آقایان را به پنجاه و دو و سن بانوان را به چهل و هفت سالگی می رساند