معاون عمران شهرداری منطقه هفت کرج گفت: برودت و آلودگی هوا باعث عدم آسفالت ریزی در کرج شده است.

به گزارش پایگاه خبری روزگار ،گلخو گفت: باتوجه به برودت و آلودگی هوا و تعطیلی کارخانه آسفالت در پی آن، آسفالت ریزی طبق برنامه انجام نشد.

معاون عمران شهرداری منطقه هفت کرج گفت:  در سال جاری و سال گذشته پیگیر این بودیم که خدمات رسانی از سوی دستگاه های مرتبط در شهرک علی بن ابی طالب انجام شود تا بتوانیم آسفالت ریزی را آغاز کنیم.

پیش تر شهروند خبرنگار ما از کیفیت نامناسب آسفالت در شهرک فوق خبر داده بود.

به گفته گلخو، هنوز برخی از حفاری های آبفا در بلوار پشت زندان رجایی شهر به پایان نرسیده و مدت زمان طرح آبفا تا پایان سال جاری تعیین شده است.

او افزود: به محض مساعد شدن شرایط جوی، برنامه های ما از سر گرفته خواهد شد.

روزهایی که دمای هوا زیر ده درجه سانتی گراد باشد، آسفالت ریزی انجام نمی شود و طی چند ماه گذشته نیز کارخانه آسفالت شهرداری کرج هرچند روز یک بار با تاکید اداره حفاظت محیط زیست به دلیل آلودگی هوا تعطیل بوده است.