به گزارش روز چهار شنبه از روابط عمومی سازمان «جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، این سازمان در خصوص مطالب مرتبط با سرم‌های دپو شده در گمرک که در برخی رسانه‌ها با عنوان «رسوب ۳ هزار و ۶۴۳ دستگاه کامیون در گمرکات کشور» منتشر شده گزارشی به شرح زیر ارائه کرده است.

سرم‌های وارداتی سال ۱۳۹۵، مورخ‌ هفتم و هشتم شهریور ماه سال ۱۳۹۶ طی سه فقره نامه به شماره کوتاژهای ۲۵۰۲۵۴۲، ۲۵۰۲۵۴۰ و ۲۵۲۵۳۹ به مقدار ۵۰۰ تن انواع سرم دارویی به سازمان واصل و سازمان براساس قانون در تاریخ ۱۳۹۶.۱.۵ موفق به اخذ حکم حاکم شرع برای اذن ورود به پرونده را دریافت کرد.

در زمان پیگیری برای اخذ مجوزهای بهداشتی به‌منظور تعیین تکلیف قانونی، براساس ماده ۳۳ قانون امور گمرکی، مقام مجاز گمرک بر اساس درخواست مورخ ۱۳۹۶.۹.۴ نسبت‌ به اعاده پرونده متروکه برای سیر مراحل قانونی ترخیص توسط صاحب کالا اقدام نمود.

در مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۳ پرونده‌های مذکور جهت طی مراحل قانونی ترخیص به گمرک اعاده شد و با قید فوریت و این‌ موضوع که چنانچه ظرف ۳۰ روز اداری ترخیص صورت نگیرد دوباره برای تعیین تکلیف به سازمان اعلام شود.

شایان‌ذکر است سه پرونده یاد شده پس‌از دو سال و انقضای تاریخ مصرف در مورخ ۱۳۹۸.۳.۱۱ دوباره به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اعلام شد، که در عمل اقدامی به‌جز امحاء برای آن متصور نبود. از این رو براساس قانون محیط‌زیست، صاحب کالا می‌بایست هزینه‌های انهدام کالای مضر وارداتی را پرداخت کند که این مهم توسط سازمان اموال تملیکی برای صیانت از صرف هزینه از بیت‌المال در دستور کار قرار گرفته و تاکنون صاحب کالا همکاری لازم در این خصوص را مبذول نداشته ‌است.

در هرصورت انهدام فوری این اموال در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار دارد.