مرتضی ضامنی  در تشریح روند فراخوان و ثبت نام شرکت‌های حمل و نقل دانش آموزی گفت: در اجرای ماده ۵ دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی مصوب هیئت محترم وزیران به منظور ساماندهی، مدیریت و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های متولّی، استفاده والدین و همچنین امکان پایش برخط اطلاعات، در سال ۱۳۹۷ در کارگروه ماده ۱۹ تصویب و توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و به تبع آن اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور سامانه پایش ناوگان دانش آموزی “سپند” ایجاد شد.

مجری سامانه ملی پایش ناوگان دانش آموزی “سپند” اعلام کرد: مرحله نخست فعالیت سامانه “سپند” با ثبت نام از اشخاص حقوقی یا به عبارتی شرکت‌های حمل ونقل دانش آموزی شروع می‌شود و پس از آنکه شرکت‌های ثبت نام کننده موفق به دریافت پروانه فعالیت از شهرداری مربوطه شدند می‌توانند نسبت به ثبت نام از رانندگان از طریق سامانه سپند اقدام کنند.

ضامنی ادامه داد: براساس مصوبات و دستورالعمل‌های حمل ونقل دانش آموزی تنها سامانه مجاز برای ثبت نام از دانش آموزان و رانندگان، سامانه سپند به نشانی WWW.IRTUSEPAND.IR می باشد.

وی تاکید کرد: ثبت نام شرکت‌های حمل ونقل فعال در حوزه دانش آموزی از ۱۲ مرداد به مدت ۱۰ روز انجام و پس از آن ثبت نام رانندگان آغاز خواهد شد.