به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۳۸.۹۴ واحدی به عدد یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۵۹ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز امروز هزار و ۹۴ واحد رشد کرد و به عدد ۴۱۴ هزار و ۱۱۳ واحد رسید.

نمادهای شاخص‌ساز خودرو، فارس، خساپا، کگل امروز سبزپوش بودند و نمادهای شاخص‌ساز میدکو، شبندر و بوعلی امروز سرخ‌پوش بودند.

نمادهای خودرو، خگستر، خساپا، شستا، کگل، شپنا و وتجارت امروز از جمله نمادهای پرتراکنش بودند.

بورس از رمق افتاد/ رشد ناچیز در دومین روز هفته

در فرابورس شاخص کل با افت ۱۵.۴۶ واحدی به عدد ۱۸ هزار و ۶۵۷ واحد رسید و نمادهای شاخص‌ساز بپاس، غصینو، پخش، تجلی و فزر امروز سرخ‌پوش بودند و نمادهای شاخص‌ساز خدیزل و ارفع امروز سبزپوش بودند.

نمادهای دی، ثالوند، سبزوا، کرمان، غشهداب، فرابورس و تلیسه امروز از جمله نمادهای پرتراکنش بودند.

۲۲۳۲۲۷