2023/09/26 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | 15:50

ژاپن دوباره از ایران نفت می خرد ؟