2023/11/28 | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | 22:41

سقوط نرخ دلار نزدیک است