2022/10/05 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | 21:31

سقوط نرخ دلار نزدیک است