2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 23:33

رئیس جمهور امروز به روسیه سفر می کند