2022/10/05 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | 20:56

ملاک ایران در رفع تحریم ها توافق 2015 است