2022/09/27 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | 05:05

بودجه تنها ملاک محرومیت زدایی نیست