2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 23:20

پای وزیر صمت به مجلس باز شد