2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 03:09

چرا لیر ترکیه سقوط می کند ؟