2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 02:32

تخلف وزارت نیرو در زمینه تامین برق به قوه قضاییه ارسال شد