2023/09/26 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | 16:24

با آمریکا گفت و گوی دو جانبه نداریم