2022/09/27 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | 05:21

با آمریکا گفت و گوی دو جانبه نداریم