2022/10/05 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | 21:10

درآمد فروش خودروها به خزانه می رود یا جیب واردکننده ؟