2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 21:53

ضرورت تسریع انتخاب وزیر آموزش و پرورش توسط مجلس