2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 23:44

نمی خواهیم یارانه ها به جیب ثروتمندان برود